tovingredients@gmail.com

Асортимент

Азотна кислота


Азотна кислота, нітратна кислота, НNO3 – неорганічна, одноосновна сильна кислота.

Безколірна рідина з їдким запахом, температура кипіння 83-86⁰С, температура замерзання 41⁰С. Важча за воду, але змішується з нею в любих співвідношеннях. При довгому зберіганні через накопичення оксидів азоту має тенденцію набувати жовтого відтінку. Сильний електроліт, у водних розчинах практично повністю дисоціює на катіони водню та нітрат-аніони. Агресивний окисник, руйнує органічні речовини. Взаємодіє майже з усіма металами за винятком золота, платини та деяких інших, утворюючи солі-нітрати, компонент «царської води». Розбавлена азотна кислота легко реагує з алюмінієм і залізом, а концентрована без нагрівання з ними не реагує (пасивує їх). Це пояснюється тим, що під дією концентрованої азотної кислоти на поверхні цих металів утворюється міцний, нерозчинний в азотній кислоті шар оксиду, який ізолює метал від кислоти і тим запобігає його руйнуванню. Завдяки цій властивості концентровану азотну кислоту можна зберігати і транспортувати в алюмінієвій та залізній тарі.
Азотна кислота може бути наступної якості:

- концентрована, 96-98% або «димна» з густиною 1520 кг/м3;
- звичайна, 65-70% або реактивна особливої чистоти з густиною 1430 кг/м3;
- неконцентрована, 56-57% або технічна з густиною менше 1400 кг/м3.
Азотна кислота – один з найважливіших продуктів хімічної промисловості.

Значна кількість технічної азотної кислоти застосовується в народному господарстві для виробництва мінеральних азотних добрив, як базова сировина для нітритів, у кольоровій металургії для розділення металів, в хімічній промисловості для виробництва пластмас, штучного волокна, органічних барвників, лікувальних речовин, целулоїду фото- та кіноплівки, в оборонній техніці.
Концентровану азотну кислоту використовують для пасивації чорних металів, в ракетобудуванні (окисник в ракетному паливі), в органічному синтезі.

Концентрована азотна кислота в пожежному відношенні дуже небезпечна.